Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina”

Numer projektu: POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 Nazwa beneficjenta: Gmina Kotla

 
 
facebook