Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

listwa-stawy-glogowko

Opis operacji

  • Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko
  • Cel operacji: zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktur rekreacyjnej na terenie Gminy Kotla w tym: 2 szt. pomostów pływających wraz z obiektami małej architektury tj. 1 szt. wiaty rekreacyjnej, 6 szt. ławek, 6 szt. leżaków, 3 szt. koszy ulicznych, 1 szt. tablicy z regulaminem, 1 szt. przebieralni.
  • Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - szt. 1
  • Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowana wartość projektu: 439 291,89 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 279 521,00 zł.

 

 
 
facebook