Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późniejszymi zmianami ), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Poniżej podajemy Państwu link do ogłoszonego programu:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023\

 
 
facebook