Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

zmiana-rachunkow

U W A G A !

ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

 Urząd Gminy Kotla informuje, iż w związku ze zmianą banku obsługującego Gminę Kotla od 01.01.2023 r. zmianie ulegają numery rachunków bankowych funkcjonujących do wpłat z tytułu różnych dochodów.

W związku z powyższym od 01.01.2023 r. prosimy o dokonywanie wpłat na następujące numery kont Banku Spółdzielczego w Głogowie:

82 8646 0008 0000 0033 1768 0003 – dochody Urząd Gminy Kotla

06 86460008 0000 0033 1768 0013  – dochody z tytułu sprzedaży węgla

  • nie dotyczy wpłat za odpady, wodę, ścieki, podatki ponieważ one dokonywane są na indywidualne numery rachunków bankowych, które również zostały zmienione o czym mieszkańcy będą poinformowani.

Z uwagi na zmianę banku do obsługi finansowej Urzędu Gminy następuje zmiana wszystkich numerów rachunków bankowych. Wpłat za wodę, ścieki, podatek czy odpady dokonujemy na indywidualne numery rachunków. Skąd je wziąć? Indywidualny numer rachunku do zapłaty
📌 za wodę czy odbiór ścieków - będzie podany na fakturze,
📌 za podatek - będzie podany na nakazie podatkowym,
📌 za odpady - mieszkańcy byli informowani listownie w ostatnich dniach
 
 
facebook