Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
dystrybucja węgla

W związku z dystrybucją węgla kamiennego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Kotla, informujemy, że pracownik Urzędu Gminy Kotla kontaktuje się telefonicznie z osobami, których wnioski w sprawie zakupu preferencyjnego węgla zostały pozytywnie rozpatrzone o konieczności wpłacenia pełnej kwoty tj. 1 850 zł brutto za 1 tonę.  Jeśli wniosek był składany na 1,5 tony należy dokonać wpłaty w wysokości 2 775 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Kotla prowadzony w Banku Spółdzielczym w Głogowie nr 06 86460008 0000 0033 1768 0013 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego).

Uwaga z dniem 1 stycznia br. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat, do 31 grudnia 2022 roku wpłaty były dokonywane na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział w Głogowie.

Po zaksięgowaniu wpłaty pracownik firmy dostarczającej węgiel skontaktuje się w celu ustalenia terminu odbioru. W przypadku nieobecności wnioskodawcy odbiór węgla będzie możliwy przedkładając przy odbiorze pisemne upoważnienie udzielone osobie trzeciej.

 

 
 
facebook