Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Od stycznia 2024 roku całą gospodarkę odpadami na terenie Naszej Gminy przejmie Związek Gmin Zagłębia Miedziowego! W związku z tym każdy właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację.

Z tego względu w sołectwach na terenie gminy odbędą  się spotkania, na których będziecie Państwo mogli dowiedzieć się więcej na ten temat jak również złożyć deklarację.

 

 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kotla

Z wielką uwagą przyglądamy się kwestiom związanym z efektywnym i ekologicznym zarządzaniem odpadami w naszym regionie. Z myślą o lepszym jutrze, z dniem
1 stycznia 2024 roku całą gospodarkę odpadami na terenie Naszej Gminy przejmie Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (ZGZM). Decyzja ta podyktowana jest kilkoma kluczowymi czynnikami:

  1. Wpływ samorządu na cenę – do tej pory przeprowadzane przez nas przetargi,
    w których uczestniczy zazwyczaj jedna firma, nie sprzyjały konkurencyjnym cenom. Współpraca z ZGZM pozwoli nam na większy wpływ na cenę odbioru odpadów, gwarantując stabilność i uczciwość w jej naliczaniu w przyszłości.
  2. System pojemnikowy – przejdziemy z worków na pojemniki. Każdy z Państwa bezpłatnie otrzyma do swojego gospodarstwa odpowiednie kosze na różne frakcje odpadów: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady bio oraz odpady zmieszane. Dzięki temu segregacja będzie jeszcze prostsza i bardziej efektywna.
  3. Cena i sposób naliczania opłaty - obecnie w ZGZM cena za odbiór odpadów to 35,00 zł od osoby. Ponadto dla nieruchomości wieloosobowych (3 osoby i więcej zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym) stawka opłaty wynosi 105 zł od gospodarstwa domowego.
  4. Ulga na kompostownik – dla nieruchomości jednorodzinnych wprowadzona zostanie ulga na kompostownik, która wyniesie 2 zł od osoby lub 6 zł od gospodarstwa. Zachęcamy do korzystania z tego ekologicznego rozwiązania!
  5. Dodatkowe usługi – z myślą o Państwa wygodzie oraz potrzebach, ZGZM umożliwia skorzystanie z dodatkowych usług, takich jak odbiór z Państwa posesji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, elektrośmieci czy bio. Te usługi dostępne będą za dodatkową opłatą.

W miesiącu październiku, odbędą się nasze spotkania z Państwem. Tam szczegółowo omówimy powyższe kwestie oraz odpowiemy na pojawiające się pytania.

Dodatkowo, w miesiącu wrześniu i październiku przedstawiciele Związku oraz Naszej Gminy będą obecni w naszych miejscowościach, gdyż aby dostosować się do nowych zasad i zapewnić sprawną organizację systemu, konieczne będzie zebranie od Państwa deklaracji dotyczących sposobu gospodarowania odpadami. Na tych spotkaniach pracownicy ZGZM pomogą w wypełnieniu deklaracji oraz odpowiedzą na pytania.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa aprobatą. Jesteśmy przekonani, że dzięki nim poprawi się jakość zarządzania odpadami w naszej Gminie oraz przyczyni się do lepszego stanu środowiska.

 Z poważaniem

                                                                                              Łukasz Horbatowski

                                                                                                Wójt Gminy Kotla

 

1
2

 
 
facebook