Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Komunikat w sprawie obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych od 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklaracje można złożyć w formie:
a) elektronicznej – indywidualnie przez mieszkańca
www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij
b) papierowej – dokument złożony w Urzędzie Gminy

Terminy dla mieszkańców:
1. W przypadku budynków istniejących na wysłanie deklaracji jest czas 12 miesięcy;
2. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła

Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji znajdą Państwo pod adresem: https://www.gunb.gov.pl

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja A – budynki i lokale mieszkalne (pobierz, pdf 253,95 kB)

Deklaracja B – budynki i lokale niemieszkalne (pobierz, pdf 283,75 kB)

 

 
 
facebook