Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
tymczasowa siedziba urzędu gminy

Jak już informowaliśmy wcześniej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowana będzie kompleksowa modernizacja dwóch budynków: Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Krzyckiej w Kotli i Urzędu Gminy przy ul. Głogowskiej w Kotli.

Przez pewien czas mogą być odczuwalne niedogodności związane z remontem jednak pragniemy zapewnić Państwa, że zarówno ośrodek zdrowia jak i ośrodek pomocy społecznej i urząd będą nadal funkcjonować. Obsługa petentów z urzędu gminy została przeniesiona „przez ulicę” do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli (ewidencja ludności –meldunki, wydawanie dowodów osobistych; podatki; opłaty komunalne), natomiast pozostałe referaty urzędu zostają przeniesione do byłego budynku Szkoły Filialnej w Chociemyśli (Chociemyśl 23). Gminny Ośrodek Zdrowia ulokowany zostanie na parterze budynku przy ul. Krzyckiej. Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli został przeniesiony czasowo do budynku Szkoły Podstawowej w Kotli.
Stacje telefoniczne będą przenoszone, więc numery telefonów nie zmienią się.
- O wszystkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco, tak by niedogodności były odczuwalne jak najmniej. To sytuacja tymczasowa i prosimy o wyrozumiałość – dodaje Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

 

 
 
facebook