Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rozlicz PIT w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski zaprasza do skłądania ofert na zadanie pt. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Kotli

Termin składania ofert mija 30.01.2023 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 
 
facebook