Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Urząd Gminy Kotla ogłasza kolejną edycję konkursu na „Najładniejszy ogród w gminie Kotla”.

Głównym celem konkursu jest propagowanie postaw i działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Kotla poprzez zachętę do aktywnego udziału w poprawie estetyki najbliższego otoczenia oraz zmobilizowanie mieszkańców do działań na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz dbałości o środowisko.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia udziału w sekretariacie Urzędu Gminy Kotla, ul. Głogowska 93. Do konkursu można przystąpić w terminie do 18 czerwca 2021 r.

Karty zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Gminy Kotla lub ze strony Urzędu.

KARTA ZGŁOSZENIA NA 2021 (link: Word 120 kB)

Regulamin przeprowadzenia konkursu (link: Word 40 kB)

 
 
facebook