Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rozlicz PIT w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż          1,5% w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
plakat usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór zgłoszeń na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Zainteresowani rolnicy mogą składać zgłoszenia o ilości zgromadzonych i planowanych do usunięcia odpadów, tj. folie rolnicze, siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, Big Bag, zalegających w gospodarstwach, które będą podstawą ubiegania się o pomoc finansową.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 03.02.2023 r.:

 • osobiście w siedzibie tymczasowej Urzędu Gminy Kotla Chociemyśl 23, w punkcie obsługi mieszkańca Kotla ul. Głogowska 90 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu),
 • wysłać pocztą na adres tymczasowej siedziby Urzędu Gminy Kotla Chociemyśl 23, 67-240 Kotla,
 • elektronicznie przez e-puap.

Z uwagi, iż podatek VAT nie może zostać sfinansowany z dofinasowania, zainteresowany rolnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT, od wartości przekazanych przez niego ww. odpadów.

Zadanie będzie stanowiło pomoc de minimis w rolnictwie.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej informacji można uzyskać u pracownika Urzędu pod numerem 76 8318361 w. 53.

wordZGŁOSZENIE (Pobierz, DOC 29,08 kB)

 

 

 

 
 
facebook