Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

nowyWójt Gminy Kotla informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, jest zobowiązany do zinwentaryzowania źródeł niskiej emisji na terenie gminy Kotla.
W związku z powyższym opracowano ankietę w celu stworzenia bazy dotyczącej źródeł ciepła znajdujących się na terenie Gminy Kotla. Ankieta została wysłana do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej. Proszę o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do tutejszego Urzędu w terminie do 14 maja 2021 r. Gdyby ankieta nie dotarła do Państwa można ją pobrać ze strony internetowej bądź w urzędzie. 

 

 Jednocześnie przypominam godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 17.00
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00

wordANKIETA DO POBRANIA (KLIKNIJ - DOC 169 KB)

 
 
facebook