Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
podpisują umowę

Pełniąca obowiązki Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik podpisała bardzo ważną umowę dla mieszkańców sołectwa Ceber. Umowa została zawarta z firmą "Usługi Remontowo Budowlano Mechaniczne Robert Kuczała" prowadzoną przez Roberta Kuczałę z Głogówka i dotyczy dokończenia budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ceber oraz zagospodarowania terenu wokół niej. Jest to krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom warunków i integracji społecznej, organizacji wydarzeń i uroczystości oraz możliwości spędzania czasu wolnego.

 Należy nadmienić, że Gmina Kotla zmuszona była rozwiązać umowę z poprzednim wykonawcą.

wójt, sekretarz i wykonawcy

Prace modernizacyjne w sali wiejskiej w Kozich Dołach nabierają tempa! Obecnie budynek przechodzi gruntowny remont obejmujący szeroki zakres zmian. W ramach projektu dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian budynku oraz wymiany pokrycia dachowego. Dodatkowo zainstalowano fotowoltaikę, zmodernizowano źródło ciepła oraz sieci elektryczne i sanitarne. 

 - Aktualnie już można podziwiać efekty tych prac, wnętrze sali zyskuje nowe oblicze. Na zewnątrz utwardzono dojście, wykonano schody i zamontowano barierki. Teraz przyszedł czas na doposażenie samej sali. Cały proces modernizacji jest realizowany przez Zakład Budownictwa - Zbigniew Kłos ze Wschowy - informuje p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik.

Przypomnijmy, że Gmina Kotla na modernizację czterech sal wiejskich w gminie Kotla (Grochowice, Kulów, Kozie Doły i Chociemyśl)  pozyskała kwotę 2,3 miliona złotych z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość samej modernizacji w Kozich Dołach wynosi 1 241 247,33 złotych, a jej zakończenie planowane jest na maj 2024 roku. 

zdjęcie grupowe z wójtem

Prace modernizacyjne w budynku dawnej szkoły filialnej w Chociemyśli mające na celu przekształcenie go w funkcjonalną świetlicę wiejską trwają pełną parą!. Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego, Wykonawstwo Robót Ogólnobudowlanych użyti Instalacyjnych Zbigniew Kłos ze Wschowy.

Planowane prace obejmują m.in.:

  • Modernizację pomieszczeń, 
  • Instalację nowych sieci elektrycznych, 
  • Generalny remont wszystkich części budynku, 
  • Zakup niezbędnego wyposażenia. 

 -Przewiduje się zakończenie prac w maju 2024 roku. Dodatkowo, budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – dodaje p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik.

sala wiejska w Grochowicach

W Grochowicach prace modernizacyjne przy sali wiejskiej zostały zakończone. Sala doczekała się ocieplenia, wykonano elewację, wymieniono oraz ocieplono dach i  zamontowano nowe drzwi.  Ale to nie wszystko!  Zakupiono i zamontowano 3 klimatyzatory, które są  wykorzystywane również do ogrzewania budynku w okresie grzewczym.

- Wykonawcą inwestycji był Zakład Budownictwa - Zbigniew Kłos ze Wschowy, a całkowity koszt zleconej modernizacji sali wyniósł 279 209,42 złotych. Dodatkowo aktualnie pracownicy Urzędu Gminy odmalowują wnętrze sali –mówi p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik.

Cieszę się, że sala została zmodernizowana, co teraz umożliwia mieszkańcom organizację wydarzeń w lepszych warunkach – mówi  sołtys Grochowic Robert Duda.

wykonawca, p.o wójta, sekretarz

Prace modernizacyjne w Kozich Dołach nabierają tempa! Budynek sali wiejskiej przechodzi gruntowną renowację. Projekt obejmuje szeroki zakres zmian, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia dachowego oraz instalacje infrastruktury fotowoltaicznej. Zmodernizowano źródło  ciepła, sieci elektryczne i sanitarne. Cały remont jest realizowany przez Zakład Budownictwa - Zbigniew Kłos ze Wschowy. To jednak tylko część większego przedsięwzięcia. Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wsparł modernizację czterech sal wiejskich w gminie Kotla kwotą 2,3 miliona złotych. Wartość samej modernizacji w Kozich Dołach wynosi 1 241 247,33 złotych i ma być ukończona do maja 2024 roku. Przewiduje się także dodatkowe prace.

pl_lad_

 
 
facebook