Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Obszar I

– teren byłej jednostki wojskowej

 • powierzchnia - 5,93 ha
 • własność - prywatna
 • infrastruktura techniczna - działka nieuzbrojona
 • przeznaczenie terenu    - (na działce zlokalizowany jest nadajnik PLUS GSM) przeznaczenie terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla: P – teren zabudowy produkcyjnej; RU – teren zabudowy obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstw rybackich i leśnych, IT  - infrastruktura  techniczna)
 • dotychczasowe zainteresowanie- brak 
 • wymogi ekologiczne   - dopuszcza się lokalizację obiektów znajdujących się na liście „mogących pogorszyć stan środowiska”, jednak pod warunkiem stosowania technologii nie powodujących zagrożenia dla środowiska albo (w skrajnych przypadkach) maksymalnie je ograniczających, do granic własnej działki.
 • cena   - brak informacji
 • zapis w planie miejscowym   - brak planu
 • inne informacje przydatne inwestorowi:

- położona bezpośrednio przy drodze gminnej          

- orientacyjna odległość od drogi powiatowej        - ok. 0,7 km
- orientacyjna odległość od dróg krajowych            - ok. 15 km
- orientacyjna odległość od rampy kolejowej         - ok. 6 km (Głogówko)
- orientacyjna odległość od portu rzecznego          - ok. 18 km (Głogów)
- nieruchomość położona jest na terenie byłej jednostki wojskowej, na którym zlokalizowane są budowle podziemne
 
 

Obszar III

– teren przy drodze wojewódzkiej nr 319 pomiędzy miejscowościami: Moszowice-Sobczyce

 • powierzchnia - 3,96 ha
 • własność - prywatna
 • infrastruktura techniczna - teren nieuzbrojony, bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 319
 • przeznaczenie terenu    - przeznaczenie terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla: 2KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw, parking, obsługa techniczna samochodów, usługi towarzyszące, tereny zieleni.
 • dotychczasowe zainteresowanie - brak
 • wymogi ekologiczne             - dopuszcza się lokalizację obiektów znajdujących się na liście „mogących pogorszyć stan środowiska”, jednak pod warunkiem stosowania technologii nie powodujących zagrożenia dla środowiska albo (w skrajnych przypadkach) maksymalnie je ograniczających, do granic własnej działki.
 • cena - brak informacji
 • zapis w planie miejscowym - brak planu
 • inne informacje przydatne inwestorowi:
- położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej        
- orientacyjna odległość od dróg krajowych              - ok. 4 km
- orientacyjna odległość od rampy kolejowej            - ok. 6 km (Głogówko)
- orientacyjna odległość od portu rzecznego             - ok. 6 km (Głogów)
 
 

Obszar IV

eren przy drodze wojewódzkiej nr 319 pomiędzy miejscowościami: Sobczyce - Moszowice

 • powierzchnia - 11,98 ha
 • własność - prywatna
 • infrastruktura techniczna - teren nieuzbrojony, bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 319
 • przeznaczenie terenu    - przeznaczenie terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla: 1 PU – tereny rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej, baz składów i magazynów
 • dotychczasowe zainteresowanie - brak
 • wymogi ekologiczne             - dopuszcza się lokalizację obiektów znajdujących się na liście „mogących pogorszyć stan środowiska”, jednak pod warunkiem stosowania technologii nie powodujących zagrożenia dla środowiska albo (w skrajnych przypadkach) maksymalnie je ograniczających, do granic własnej działki.
 • cena - brak informacji
 • zapis w planie miejscowym - brak planu
 • inne informacje przydatne inwestorowi:
- położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej        
- orientacyjna odległość od dróg krajowych              - ok. 4 km
- orientacyjna odległość od rampy kolejowej             - ok. 6 km (Głogówko)
- orientacyjna odległość od portu rzecznego              - ok. 6 km (Głogów)
 
 

Lokalizacja obszarów inwestycyjnych

Mapa z oznaczonymi obszarami w formacie JPG

 
 
facebook