Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
anioł

Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kotli, dzieci z Przedszkola Publicznego w Kotli i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Chociemyśli oraz ich rodzin.
2. Każda rodzina  może zgłosić do konkursu jedną pracę przestrzenną.
3. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna mieć dołączoną kartę zgłoszeniową wg wzoru.
4. Wielkość i technika dowolna.
Termin konkursu i miejsce składania prac: prace konkursowe należy składać do 16.12.2022 r. (do pani Magdaleny Stodulskiej  – biblioteka i Jolanty Spychały – gabinet pedagoga specjalnego, sala nr 26).  Ogłoszenie wyników konkursu podczas jasełek szkolnych.              
Komisja konkursowa - za prawidłowy przebieg konkursu oraz ocenę prac odpowiedzialna jest komisja konkursowa, w skład której wchodzą: Urszula Gniewosz, Małgorzata Bassarab, Magdalena Stodulska, Anna Skiba, Anna Grzyb, Jolanta Spychała. Za zajęcie I, II, III miejsca  przewidziane są nagrody rzeczowe. Organizatorzy: Anna Grzyb, Anna Skiba, Jolanta Spychała, Olga Tatarynowicz, Magdalena Stodulska.                                                          

 
 
facebook