Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Kotla oraz uczniowie spoza gminy Kotla, ale uczący się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:

• osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0;
• w przypadku uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej uzyskali wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów;
• są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim;
• osiągnęli w roku szkolnym szczególnie wysokie indywidualne wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim zajmując co najmniej III miejsce.

Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kotla do 31 lipca. Ze względu na to, że 31 lipca br. to sobota,  termin złożenia wniosków ulega wydłużeniu. Wnioski będą przyjmowane do 2 sierpnia.

Do pobrania:
• Wniosek o przyznanie stypendium
• Oświadczenie o nr konta
• Uchwała Nr XIV /72/19 Rady Gminy Kotla z dnia 29 sierpnia 2019 r. (przekierowanie na naszą stronę)

 
 
facebook