Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wczoraj (12.08) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w Sali Kolumnowej wieloletni pracownik Urzędu Gminy Kotla Pani Beata Szykulska została uhonorowana „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę” przyznanym przez Prezydenta RP. Aktu odznaczenia dokonał Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma. W uroczystości udział wzięli Sekretarz Gminy Ewa Konarska-Jóźwiak i Skarbnik Gminy Krzysztof Słomianny, którzy w imieniu Wójta złożyli gratulacje i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Kotla. - „Pani Beata przez ponad 24 lata w urzędzie wykazywała się ogromnym zaangażowaniem i sumiennością. Dziękuję za wieloletnią pracę dla dobra naszej społeczności lokalnej oraz za wiele ciepła, jakim obdarzała Pani wszystkich współpracowników”- mówi wójt Łukasz Horbatowski.

 

 

 
 
facebook