Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
nauczyciele i wójt

Dzisiaj (30.08) dwie nauczycielki zatrudnione w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli Pani Anna Osikiewicz i Pani Kinga Nomejko po złożonym ślubowaniu odebrały z rąk Wójta Gminy Kotla Pana Łukasza Horbatowskiego akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego.
- Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie niezbędnego stażu, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w kształceniu i wychowaniu uczniów naszej gminy - wyjaśnia Wójt.

 
 
facebook