Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
6 latki

Dzisiaj (22.06) odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego przez 6-latków z Przedszkola Publicznego w Kotli. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli zastępca wójta Kamila Suchocka-Szperlik, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Halina Ignacik oraz rodzice i dziadkowie. Na początku dzieci zatańczyły poloneza, następnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne oraz recytatorskie. Po występach wszystkie dzieci otrzymały z rąk Pani Dyrektor Haliny Ignacik i wychowawcy Joanny Przepiórkowskiej pamiątkowe medale, dyplomy i książki. W imieniu Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego zastępca wójta na ręce wychowawcy złożyła dzieciom życzenia i podarowała słodkości.

wójt

Dzisiaj (21.06) w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli odbyła się Sesja Rady Gminy Kotla. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Radni po raz kolejny jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co potwierdza dobrą i owocną współpracę. Podczas sesji Wójt omówił Raport o stanie Gminy Kotla, który wcześniej w całości został przedstawiony radnym. Radni po debacie nad raportem podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kotla wotum zaufania. - Cieszy mnie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Dziękuję za jednomyślne poparcie i zaufanie. To już dwunaste udzielone mi absolutorium. Jest to sukces nas wszystkich. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom i radom sołeckim, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom, pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, a także wszystkim podmiotom z którymi współpracuję – mówił Wójt.

plakat pobór krwi

Zapraszamy po raz kolejny do naszej szkoły (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli)  na pobór krwi. Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie szkoły (tel.: 768 318 382). Zapraszamy również na kiermasz książki oraz sprzedaż ciasta i pierogów.

życzenia

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.
Podziękowania za wspólną troskę i działania na rzecz  mieszkańców gminy Kotla.

obchody dzień strażaka

Wczoraj (23.05) zastępca wójta Kamila Suchocka-Szperlik i Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Artur Szlempo uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Strażaka. Obchody te przypadały w roku jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, było to doskonałą okazją do wręczenia podziękowań, gratulacji, awansów i wyróżnień. Specjalnym medalem uhonorowano też samorządowców. Odznaczenie z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej dla Gminy Kotla odebrała zastępca wójta.
Gratulujemy i dziękujemy Strażakom za trud i zaangażowanie! Życzymy bezpiecznej służby!

 
 
facebook