Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
urząd gminy kotla

W budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli trwają prace rozbiórkowe, demontowane jest dosłownie wszystko. Następnym krokiem będzie budowa szybu windy. Natomiast w budynku Urzędu Gminy prace postępują, pracownicy kładą legary stalowe pod konstrukcję dachu, aby zamknąć stary budynek. Wewnątrz budynku stawiane są konstrukcje ścian nośnych i działowych, a także wykonano izolację ścian fundamentowych.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 10,6 mln zł. 

Trwają prace związane z przebudową obiektów użyteczności publicznej w Kotli. W budynku urzędu gminy wykonane zostały prace związane m.in. ze wzmocnieniem fundamentów, zbiciem tynków, dobudowano nowe skrzydło, dokonano nowego podziału pomieszczeń i klatki schodowej. Aktualnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego na starej części budynku. W budynku GOZ dokonano rozbiórki daszków nad wejściem głównym i trwają prace przygotowawcze. Wykonawcą prac jest firma POS-BET Sp. z o.o. z Wrocławia.  Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 10,6 mln zł. 

remontują urząd gminy w Kotli

Trwają prace rozbiórkowe, a także wykonywane są prace konstrukcyjne związane z rozbudową nowej części urzędu, w tym m.in. szybu windowego.
Przypominamy, na przebudowę obiektu pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Urząd Gminy Kotla w Kotli

Prace ruszyły! Tak obecnie wygląda Urząd Gminy przy ul. Głogowskiej w Kotli. Przypominamy, modernizujemy dwa kluczowe budynki użyteczności publicznej w Kotli w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli i Urząd Gminy w Kotli.
- „Inwestycja polega na termomodernizacji obu budynków wraz z wymianą źródła ciepła, montażu instalacji fotowoltaicznej na obu budynkach celem zwiększenia efektywności energetycznej budynków poprzez wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Budynki będą nowoczesne i zyskają nową przestrzeń. Gdy zakończą się prace ośrodek zdrowia zajmować będzie całe piętro i nie będzie już dzielił tych pomieszczeń z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ten będzie przeniesiony na dół, gdzie również funkcjonować będzie dalej Klub Seniora. Za to w powiększonym budynku urzędu znajdzie miejsce Referat Wodno – Ściekowy oraz Biuro Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej które jako jedyne nie mieściły się w budynku na ul. Głogowskiej. Na pewno będzie funkcjonalniej i łatwiej dla pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia jak i petentów Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” informuje Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

podpisanie umowy. wykonawca z wójtem

Dzisiaj (17.03) Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla podpisał umowę z wykonawcą na modernizację dwóch kluczowych budynków użyteczności publicznej w Kotli. Kompleksowa modernizacja obu budynków: Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Krzyckiej w Kotli i Urzędu Gminy przy ul. Głogowskiej w Kotli wykonana zostanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja kosztować będzie blisko 11 milionów zł.

 
 
facebook