Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
podpisanie umowy z projektantami w Urzędzie Gminy Kotla na budynek GOZ Kotla

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli i Urzędu Gminy Kotla. Wykonawcą dokumentacji jest firma PHU PROMAR Marek Kubacki z Gorzowa Wielkopolskiego.

„Planujemy, że dokumentacja projektowa będzie gotowa w połowie bieżącego roku, wówczas przystąpimy do wyboru wykonawców zadania. Aktualnie firma jest na etapie opracowania wstępnej koncepcji przebudowy obu budynków” – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.

Przypomnijmy na przebudowę obu budynków Urząd Gminy Kotla pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 miliony 600 tysięcy złotych.

Zakres planowanych inwestycji obejmuje m.in. głęboką termomodernizację obu budynków, przebudowę pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznych, jak również dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji zadań nastąpi zmiana sposobu użytkowania ww. obiektów. Budynek istniejącego urzędu gminy zostanie przystosowany pod ośrodek zdrowia, natomiast urząd gminy zostanie przeniesiony w miejsce ośrodka zdrowia.

 DSC_8380_1

rzadowyfunduszinwestycjilokalnych

 
 
facebook