Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
podpisanie porozumienie

Dzisiaj (25.08) zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Kotla a Gminą Kytajchorod z Ukrainy.
-Jest to nasze pierwsze porozumienie o współpracy z gminą z zagranicy. To z pewnością otworzy nam w przyszłości nowe drzwi dla naszych społeczności i pozwoli na ciekawą wymianę kulturalną oraz gospodarczą. Już w sobotę Zespół Ludowy "Malwy" z gminy partnerskiej wystąpi podczas dożynek. Zapraszam wszystkich serdecznie do udziału i świętowania razem z nami!” –mówi wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

wójt z wójtem
Dziś przywitaliśmy Wójta Gminy Kytajchorod Pana Jurija Bezrodnyja, który odwiedził naszą gminę w związku z ważnym wydarzeniem! Jutro podpiszemy porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Kotla a Gminą Kytajchorod (Ukraina) Wójtowi towarzyszy Zespół Ludowy "Malwy", który zaśpiewa podczas naszych Dożynek Gminnych w sobotę (26.08). 

wideokonferencja

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski wspólnie z Dyrektor ZSP w Kotli Panią Haliną Ignacik uczestniczył w kolejnej wideokonferencji z udziałem przedstawicieli Gminy Kytajchorod.

W spotkaniu online udział wzięli Wójt Gminy Kytajchorod Jurij Bezrodnyj oraz Doradca do spraw zagranicznych powiatu Kamieńca Podolskiego Pan Denys Shevchuk.

 -„Rozmawialiśmy na temat współpracy w zakresie kultury, a także oświaty. Planujemy zorganizować wspólne ukraińsko-polskie projekty międzyszkolne, zawody sportowe dla dzieci, aby młodzież mogła się rozwijać i czerpać doświadczenie na arenie międzynarodowej”- mówi Wójt.

Wczoraj (19.04) wraz z Dyrektor ZSP w Kotli Panią Haliną Ignacik odbyłem kolejną wideokonferencję z udziałem przedstawicieli Gminy Kytajchorod.

W spotkaniu online udział wzięli Wójt Gminy Kytajchorod Jurij Bezrodnyj oraz Doradca do spraw zagranicznych powiatu Kamieńca Podolskiego Pan Denys Shevchuk.

Rozmawialiśmy na temat współpracy w zakresie kultury, a także oświaty. Planujemy zorganizować wspólne ukraińsko-polskie projekty międzyszkolne, zawody sportowe dla dzieci, aby młodzież mogła się rozwijać i czerpać doświadczenie na arenie międzynarodowej.

Wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Gminy Kytajchorod
Dzisiaj (02.03) odbyłem wideokonferencję z udziałem przedstawicieli Gminy Kytajchorod z którą ostatnio nawiązaliśmy współpracę.
W spotkaniu online udział wzięli Wójt Gminy Kytajchorod Jurij Bezrodnyj oraz Doradca do spraw zagranicznych powiatu Kamieńca Podolskiego Pan Denys Shevchuk.

 
 
facebook