Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
budynek  urzędu gminy

Tak obecnie wyglądają budynki Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia.
W budynku urzędu trwają prace instalacyjnie i przygotowawcze do robót wykończeniowych wewnątrz budynku oraz prace elewacyjne w zakresie termoizolacji. Natomiast w budynku GOZ trwają prace związane z ociepleniem dachu, fundamentów, elewacji i ścian budynku. W środku wykonano demontaż instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 10,6 mln zł. 

pl_lad_

rzadowyfunduszinwestycjilokalnych

polski-lad-tablica-podglad-1

 
 
facebook