Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
prace budowlane na drodze w Dorzeczu

Kolejna miejscowość i kolejna inwestycja drogowa. Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Dorzecze. Niebawem na odcinku ponad 150 metrów pojawi się asfalt. Planowany koszt robót wynosi 264 531,99 zł.
Przebudowa drogi odbywa się w ramach zadania „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla”, na realizację którego pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

ulica Polna w Kotli

Wykonawca rozpoczął prace na ulicy Polnej w Kotli.
Wartość inwestycji to blisko 600 tysięcy złotych. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 460 metrów.
Środki pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DROGA 100035D w Głogówku

Zakończono prace przy modernizacji drogi nr 100035D w miejscowości Głogówko. Modernizacja drogi nr 100035D w miejscowości Głogówko prowadzona była w ramach inwestycji „Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kotla”.

Przedmiotem tego etapu zadania było wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej publicznej zlokalizowanej w granicy działki o numerze ewidencyjnym 36, obręb Głogówko w Gminie Kotla. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni drogi o szer. 3,50 m z dwustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego na odcinku 240 mb.

Wartość robót budowlanych wyniosła 158 103,13 zł.

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

droga w Zabielu

W Zabielu zakończono przebudowę drogi wewnętrznej o długości około 240 mb.
W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z asfaltu. Wykonawcą prac była firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
Wartość inwestycji wyniosła 160 295,57 zł i w kwocie 114 960,90 zł została sfinansowana środkami pozyskanymi przez Gminę Kotla z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”- dodaje Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

przebudowa drogi w Kotli

Na ulicy Słonecznej w Kotli praca wre. Drogowcy wczoraj (16.11) rozpoczęli układanie pierwszej warstwy asfaltu. W ramach prowadzonych prac wykonane zostanie 263 mb drogi o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami oraz 372 mb o nawierzchni tłuczniowej. Na miejscu pracują ciężkie maszyny.
- Planowana wartość inwestycji wynosi ponad 390 tysięcy złotych i zostanie w 96 % sfinansowana środkami pozyskanymi z zewnątrz – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.
Gmina Kotla pozyskała na ten cel 92 430,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 280 947,33 zł. Pozostała kwota w wysokości 16 827,29 zł stanowi wkład własny gminy.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa.

 
 
facebook