Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Przekazaliśmy na własność sprzęt komputerowy dla 15 uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej w Kotli w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Projekt ten zakładał zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR i przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Był to nabór uzupełniający, który ogłoszony został w wyniku powstałych oszczędności. Przypomnijmy, że Gmina Kotla pozyskała kwotę 420 500 zł z Unii Europejskiej. W naborze głównym (w maju 2022 r.) przekazano 169 szt. sprzętu za kwotę 407 910 zł, natomiast teraz w naborze uzupełniającym przekazano 15 szt. tabletów za kwotę 12 590,10 zł.

PPGR granty logo

Szanowni Państwo,

w związku z oszczędnościami, które powstały po zakupie sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” Gmina Kotla uruchamia rekrutację dodatkową dla dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Dzieci te w głównym naborze
w 2021 r. nie były uprawnione do udziału w konkursie, natomiast teraz Gmina Kotla otrzymała informację, że można dzieci z klas 1SP uwzględnić w rekrutacji uzupełniającej.

Gmina Kotla otrzymała w ramach konkursu grant w wysokości 420 500,00 zł, z czego kwota 407 910,00 zł została wykorzystana w głównym naborze. Wobec powyższego do rozdysponowania pozostała kwota 12 590,00 zł. W rekrutacji uzupełniającej nie będzie możliwości wyboru sprzętu. Mając na uwadze niedużą kwotę oszczędności, aby dać szansę większej liczbie dzieci możliwe jest ubieganie się o  tablet w celu ułatwienia nauki zdalnej.

 Warunki ubiegania się o wsparcie, które należy spełnić łącznie. Wsparcie przysługuje na:

wydawanie sprzętu

Przekazaliśmy na własność sprzęt komputerowy dla 169 uczniów w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Projekt ten zakładał zakup sprzętu komputerowego (komputery przenośnie – 139 szt., komputery stacjonarne – 26 szt. oraz tablety – 4 szt.) dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski do naszego urzędu w 2021 r. i przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Sprzęt zakupiono w drodze przetargu od Firmy Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak z Głogowa.

- Gmina Kotla pozyskała blisko 408 tysięcy złotych. Dzięki projektowi 169 dzieci będzie miało ułatwioną naukę szkolnąprzekazuje Wójt Łukasz Horbatowski.

podpisanie umowy granty ppgr

W dniu dzisiejszym podpisano umowę z wykonawcą na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

 Projekt zakłada dostawę sprzętu komputerowego (komputery przenośnie – 139 szt., komputery stacjonarne – 26 szt. oraz tablety – 4 szt.) dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski do naszego urzędu w 2021 r. i przeszły pozytywnie proces weryfikacji. W sumie jest to 169 dzieci, które dzięki projektowi będzie miało ułatwioną naukę szkolną.

logo granty ppgr

Gmina Kotla informuje Wnioskodawców Programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, że podpisała umowę o powierzenie Grantu na kwotę 420 500,00 zł. Tym samym 170 dzieci z gminy Kotla, będących członkami rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, otrzyma sprzęt komputerowy do nauki. Przyznana Gminie wartość dotacji na 1 komputer stacjonarny/ laptop wynosi 2 500 zł, a na tablet 1 000 zł.

Osoby, które w 2021 roku złożyły wnioski o sprzęt komputerowy proszone są w terminie do 11.03.2022 r. o złożenie do Urzędu Gminy Kotla oświadczenia (do pobrania poniżej), że dane w złożonym wniosku nie uległy zmianie.

 
 
facebook