Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
wiata w Głogówku

Tak obecnie wygląda teren przy stawach w Głogówku. Przypominamy, trwają prace przy rewitalizacji stawów i zagospodarowaniu terenu przy stawach. Powstają m.in. utwardzone dojścia, przebieralnia, altanka, boisko do siatkówki. Zamontowane będą również leżaki i ławki. Wykonawcą jest firma PRO-INFRA Sp. z o.o. z Jerzmanowej.

wójt, firma i pracownik urzędu

Wczoraj informowaliśmy o zawarciu umowy, a już dzisiaj (18.02) wykonawca wszedł na teren budowy. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologa i teriologa.

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski z wykonawcą

Kolejna dobra informacja. Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski podpisał dzisiaj (17.02) umowę z firmą PRO-INFRA sp. z o.o. z Jerzmanowej na inwestycję, która niebawem ruszy w Głogówku. W planach jest rewitalizacja stawów i zagospodarowanie terenu przy stawach.
Powstaną m.in. utwardzone dojścia, przebieralnia, altanka, boisko do siatkówki jak również zostaną zamontowane leżaki i ławki.
Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki unijne w ramach podejścia Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania.

listwa-stawy-glogowko

Opis operacji

  • Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko
  • Cel operacji: zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktur rekreacyjnej na terenie Gminy Kotla w tym: 2 szt. pomostów pływających wraz z obiektami małej architektury tj. 1 szt. wiaty rekreacyjnej, 6 szt. ławek, 6 szt. leżaków, 3 szt. koszy ulicznych, 1 szt. tablicy z regulaminem, 1 szt. przebieralni.
  • Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - szt. 1
  • Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowana wartość projektu: 439 291,89 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 279 521,00 zł.

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko

Jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Głogówko.
-W ramach realizacji zadania planujemy m.in. oczyścić stawy, budowę mini pomostu, dojść oraz wiaty i miejsca pod ognisko- wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.
Na realizacje zadania będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 
 
facebook