Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
węgiel

Wójt Gminy Kotla ogłasza nabór wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej osobiście w tymczasowej siedzibie Urzędu (Chociemyśl 23) lub wysłać pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (EPUAP). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Termin składania wniosków do 25 listopada 2022 r. do godziny 14:00.

Formularz wniosku znajduje się w załączniku.

Cena 1 tony paliwa stałego wyniesie 1 999,00 zł brutto.

O kolejności rozpatrzenia wniosku decyduje kolejność złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą i poinformuje o konieczności wpłacenia pełnej kwoty na rachunek bankowy Gminy Kotla prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Głogowie o nr 30 8669 0001 2020 0180 8317 0021 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego). Po zaksięgowaniu wpłaty pracownik Urzędu skontaktuje się w celu ustalenia terminu odbioru węgla.

W związku ze spiętrzeniem zakupów w skali całego kraju mogą wystąpić problemy z załadunkiem i transportem węgla, jak również z dostępnością samego węgla, wobec czego prosimy mieszkańców o cierpliwe oczekiwanie na zaproszenie do wniesienia opłaty za węgiel.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wynika, że ekogroszek najprawdopodobniej nie będzie dostępny u wszystkich dostawców. Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wskazany dostawca węgla do współpracy z Gminą Kotla. Nabór wniosków prowadzony jest w następującym sortymencie: ekogroszek/groszek, gruby, miał. Ekogroszek i groszek traktowany będzie jako jeden rodzaj sortymentu.

Należy zwrócić uwagę na oświadczenie zawarte we wniosku, które dotyczy nabycia na sezon grzewczy 2022-2023 paliwa po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę (na przykład w PGG). Jeżeli wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego nabył w niższej niż wskazana cena węgiel w ilości co najmniej 1,5 tony, gdy wniosek dotyczy zakupu do 31.12.2022 r. i co najmniej 3 tony, gdy wniosek dotyczy zakupu od 01.01.2023 r zakup preferencyjny nie będzie przysługiwał.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 76 8318 361 wew. 57.
word

Wniosek do pobrania - (DOC 33,09 kB)

 

 

 
 
facebook