Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

2

Mieszkam w gminie Kotla, tu płacę podatki!

Zachęcamy Państwa, aby podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego wpisywali Państwo miejsce swojego faktycznego zamieszkania jakim jest Gmina Kotla (a nie miejsce zameldowania – które często się różni od miejsca zamieszkania). Dzięki temu część podatku dochodowego trafi do gminy w której mieszkacie.

Płać podatki tam, gdzie mieszkasz, a wrócą one do Ciebie w postaci rozwoju Twojej gminy!

Drodzy Państwo,

to gdzie się rozliczacie jest niezwykle ważne dla gminy, w której faktycznie mieszkacie. Część Waszego podatku (podatek dochodowy od osób fizycznych) może zasilić budżet gminy, w której mieszkacie.

Warunkiem jest płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Zwiększone dochody gminy, to więcej zrealizowanych inwestycji! Środki są przeznaczane między innymi na budowę dróg, chodników czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT, jako miejsce zamieszkania wskaże gminę Kotla, będzie miał udział w jej rozwoju.

Wystarczy tylko zaktualizować swój adres zamieszkania w zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś jednak nie zdąży zmienić danych adresowych w zeznaniu rocznym, może to zrobić w formularzu ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem).

Rozliczenie podatku na terenie faktycznego miejsca zamieszkania wiąże się wyłącznie ze złożeniem odpowiedniej deklaracji, w której wskazuje się miejsce stałego zamieszkania.

Wójt Gminy Kotla
Łukasz Horbatowski

 
 
facebook