Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
budynek urzędu gminy

Co słychać na placach budowy?
Wykonawca zakończył kolejny etap prac budowlanych. W budynku Urzędu Gminy Kotla położono tynki, ułożono płytki ceramiczne na podłogach i ścianach, a także zamontowano windę.
Natomiast w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli wykonawca częściowo zamontował instalacje wewnątrz budynku, zamontowano windę oraz powstała nowa klatka schodowa.
Na realizację zadania Gmina Kotla pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 10,6 mln zł. 

budynek  urzędu gminy

Tak obecnie wyglądają budynki Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia.
W budynku urzędu trwają prace instalacyjnie i przygotowawcze do robót wykończeniowych wewnątrz budynku oraz prace elewacyjne w zakresie termoizolacji. Natomiast w budynku GOZ trwają prace związane z ociepleniem dachu, fundamentów, elewacji i ścian budynku. W środku wykonano demontaż instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 10,6 mln zł. 

urząd gminy kotla

W budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli trwają prace rozbiórkowe, demontowane jest dosłownie wszystko. Następnym krokiem będzie budowa szybu windy. Natomiast w budynku Urzędu Gminy prace postępują, pracownicy kładą legary stalowe pod konstrukcję dachu, aby zamknąć stary budynek. Wewnątrz budynku stawiane są konstrukcje ścian nośnych i działowych, a także wykonano izolację ścian fundamentowych.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 10,6 mln zł. 

Trwają prace związane z przebudową obiektów użyteczności publicznej w Kotli. W budynku urzędu gminy wykonane zostały prace związane m.in. ze wzmocnieniem fundamentów, zbiciem tynków, dobudowano nowe skrzydło, dokonano nowego podziału pomieszczeń i klatki schodowej. Aktualnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego na starej części budynku. W budynku GOZ dokonano rozbiórki daszków nad wejściem głównym i trwają prace przygotowawcze. Wykonawcą prac jest firma POS-BET Sp. z o.o. z Wrocławia.  Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 10,6 mln zł. 

remontują urząd gminy w Kotli

Trwają prace rozbiórkowe, a także wykonywane są prace konstrukcyjne związane z rozbudową nowej części urzędu, w tym m.in. szybu windowego.
Przypominamy, na przebudowę obiektu pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 
 
facebook