Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
sala wiejska w Grochowicach

W Grochowicach prace modernizacyjne przy sali wiejskiej zostały zakończone. Sala doczekała się ocieplenia, wykonano elewację, wymieniono oraz ocieplono dach i  zamontowano nowe drzwi.  Ale to nie wszystko!  Zakupiono i zamontowano 3 klimatyzatory, które są  wykorzystywane również do ogrzewania budynku w okresie grzewczym.

- Wykonawcą inwestycji był Zakład Budownictwa - Zbigniew Kłos ze Wschowy, a całkowity koszt zleconej modernizacji sali wyniósł 279 209,42 złotych. Dodatkowo aktualnie pracownicy Urzędu Gminy odmalowują wnętrze sali –mówi p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik.

Cieszę się, że sala została zmodernizowana, co teraz umożliwia mieszkańcom organizację wydarzeń w lepszych warunkach – mówi  sołtys Grochowic Robert Duda.

wykonawca, p.o wójta, sekretarz

Prace modernizacyjne w Kozich Dołach nabierają tempa! Budynek sali wiejskiej przechodzi gruntowną renowację. Projekt obejmuje szeroki zakres zmian, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia dachowego oraz instalacje infrastruktury fotowoltaicznej. Zmodernizowano źródło  ciepła, sieci elektryczne i sanitarne. Cały remont jest realizowany przez Zakład Budownictwa - Zbigniew Kłos ze Wschowy. To jednak tylko część większego przedsięwzięcia. Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wsparł modernizację czterech sal wiejskich w gminie Kotla kwotą 2,3 miliona złotych. Wartość samej modernizacji w Kozich Dołach wynosi 1 241 247,33 złotych i ma być ukończona do maja 2024 roku. Przewiduje się także dodatkowe prace.

pl_lad_

remont w świetlicy w Chociemyśli

Trwają prace w budynku dawnej szkoły filialnej w Chociemyśli z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Ogólnego, Wykonawstwo Robót Ogólnobudowlanych i Instalacyjnych Zbigniew Kłos ze Wschowy. Planowane prace planuje się zakończyć w maju 2024 r.

Zakres zadania obejmuje m.in. modernizację pomieszczeń, wykonanie nowych sieci elektrycznych, generalny remont wszystkich pomieszczeń, zakup niezbędnego wyposażenia. Budynek będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych.

trwają prace w sali wiejskiej

Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, ocieplone zostaną  ściany budynku. Wymieniony zostanie dach i zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Wymienione będzie również źródło ciepła oraz sieci elektryczne i sanitarne.
Przypomnijmy, że na modernizację 4 sal wiejskich w gminie Kotla udało się zdobyć 2,3 mln złotych z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki te pozwolą na dalsze inwestycje w rozwój lokalnej infrastruktury.

sala wiejska, wykonawca, wójt, pracownik urzędu

Budynek sali wiejskiej w Kozich Dołach przechodzi modernizację. Praca wre. W ramach zadania wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, ocieplone zostaną ściany budynku. Wymieniony zostanie dach i  zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Wymienione zostanie również źródło ciepła oraz sieci elektryczne i sanitarne. Remont prowadzi Zakład Budownictwa - Zbigniew Kłos ze Wschowy.
Na modernizację 4 sal wiejskich w gminie Kotla udało się zdobyć 2,3 mln złotych z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 
 
facebook