Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
konsultacje psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli informuje, że w ośrodku nieodpłatnie udzielane są konsultacje psychologiczne.

Konsultacje udzielane są w ramach projektu  pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne.

Seniorzy ćwiczą

Seniorzy dbają o swoje zdrowie i kondycję

logo-rozwoj-edukacji

 
 
facebook