Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
terapia biofeedback w szkole podstawowej w Kotli

Od nowego roku prowadzone są w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli indywidualne sesje biofeedback. Dzięki środkom unijnym w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji  w Gminie Kotla” do szkoły zakupiono sprzęt, przeszkolono  trzech specjalistów, którzy uzyskali niezbędne kwalifikacje do prowadzenia terapii Biofeedback. W ramach projektu planuje się do listopada 2021 objąć terapią 10 uczniów ze szkoły w Kotli, którzy będą mieli 40 sesji terapii każdy. Na ten cel zaplanowano w ramach projektu kwotę 70 418 zł.

zajęcia on-line

Pomimo trudnych warunków jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli prowadzony jest projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”, który rozpoczął się w poprzednim roku szkolnym. Obecnie dzieci z klas VI-VIII mają prowadzone zajęcia on-line, dzieci młodsze zajęcia mają w szkole. Mamy nadzieję, że już niedługo zajęcia wrócą do „normalności”, aby każde dziecko mogło korzystać z wielu profesjonalnych pomocy dydaktycznych. Jak można zobaczyć na zdjęciach dzieci eksperymentują także w domu przy pomocy spożywczych składników. To doskonały sposób na naukę, która w ten sposób wchodzi do głowy łatwiej niż w czasie wertowania kolejnych stron podręcznika.

 
 
facebook